Wie helpt er mee

De voorbereidingen voor de 75e Avond4Daagse, met ruim 3500 deelnemers, het grootste (meerdaagse) sportevenement in Deventer, zijn weer in volle gang.

 

Elk jaar neemt het aantal deelnemers nog toe. Om alles in goed banen te leiden zijn wij naarstig op zoek naar meer vrijwilligers, die ons kunnen bijstaan.

 

Voor het uitzetten, bewegwijzeren en controleren van de routes zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die in het bezit is van een scooter.

 

Bovenal is het van groot belang dat wij over genoeg verkeersregelaars beschikken om de ruim 3500 wandelaars, voornamelijk kinderen, zo veilig mogelijk te laten deelnemen.

Voor het evenement volgt men een korte cursus om verkeersregelaar te mogen zijn.

 

Een paar uurtjes van Uw vrije tijd maakt het voor veel kinderen mogelijk aan een leuke en vooral veilige Avondvierdaagse deel te nemen!

 

Heb je belangstelling en ben je 1 of meerdere avonden beschikbaar, neem dan voor 14 februari contact op met H. Muilerman, telefoon 06 53 32 99 60 of via email speeltuindriehoek@concepts.nl

Graag bij opgave vermelden:

  • Naam
  • Adres
  • Postcode / woonplaats
  • Geboortedatum
  • Email adres
  • Telefoonnummer
  • Welke avonden tijdens de Avond4Daagse je beschikbaar bent

 


RRRRR